Consells de salut

Trasplantaments

Trasplantaments

Segons la ONT (Organització Nacional de Trasplantaments) al llarg de l’any 2022 es van realitzar a Espanya 5383 trasplantaments. Durant
Read more ⟶